Lisateenused

Samuti kuulub pakutavate teenuste kompleksi:

  • nii transiit- kui ka euroopasiseste kaupade ladustamine ja hoidmine;
  • saabuvate kaupade hulga ja kvaliteedi kontroll;
  • veosepartiide kujundamine artiklite järgi;
  • kaubaveoste arvutipõhine arvestus laos;
  • lisamarkeeringute ja etikettide pealekandmine;
  • kõikide tolli- ja saatedokumentide vormistamine;
  • nõustamine Euroopa tolli- ja maksuseadusandluse küsimustes;
  • abi väliskaubanduslepingute ettevalmistamisel;
  • väliskaubanduslepingute finantssaade.
Våra populära granitskivor finns i de klassiska röda tonerna till mer exklusiva sorter med blänkande inslag.